IPESOFT získal akreditáciu pre certifikovanie podporných služieb v elektrizačnej sústave SR

Dňa 18.12.2018 bolo predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. schválené rozhodnutie o udelení akreditácie na vykonávanie certifikačných meraní PpS pre spoločnosť IPESOFT, spol. s r.o.,

 

https://www.sepsas.sk/Informacie.asp?Kod=25&Aktualita=988&Nadrad=988

 

Akreditáciou získal IPESOFT oprávnenie certifikovať elektrárne a iné zariadenia poskytujúce regulačné služby v elektrizačnej sústave SR v zmysle technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

 

Udelenie akreditácie je potvrdením dlhoročných skúsenosti a odbornej spôsobilosti spoločnosti IPESOFT v oblasti návrhu, realizácie a komplexných skúšok systémov merania a regulácie zariadení na výrobu elektriny.

 blur

 

Topics: Napísali sme

Za IPESOFT pre Vás napísal

Miroslav Kunsch jr.

Miroslav Kunsch jr.

Sales and marketing specialist

e-mail: kunsch.ml.miroslav@ipesoft.com