Tomáš Bača

Ipesoft D2000 SmartWeb – prvé skúsenosti

Posted by Tomáš Bača  |  October 9, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

Je tvorba webovej aplikácie s real-time dátami ťažká ?

 

D2000 SmartWeb prepája svet real-time aplikácií postavených na aplikačnom serveri Ipesoft D2000 so svetom webových technológií.“ To je stručná charakteristika nášho najnovšieho modulu, ktorý pribudol do portfólia D2000 začiatkom roka 2017 a ktorý som mal možnosť nedávno vyskúšať aj ja. Potreboval som vytvoriť peknú prezentačnú vrstvu k malej demo aplikácii (https://demo.ipesoft.com/iot), znázorňujúcej reálne schopnosti integrácie aplikačného servera D2000 s ekosystémom Low Power WAN IoT na báze LoRaWAN. Pre mňa, ako prispievateľa do predošlej generácie produktu, bolo použitie D2000 SmartWeb-u výzvou, na ktorú som sa tešil, a na pár riadkoch by som chcel zhrnúť svoje skúsenosti, pocity a dojmy.

Čítaj viac...

DLMS / COSEM v prostredí IPESOFT D2000, alebo „... vieme ako na smartmetering ... „

Posted by Tomáš Bača  |  August 7, 2017
Topics: Napísali sme, D2000

 

Čítaj viac...