Rastislav Gaňa

Head of SD-ITS

Vďaka partnerstvu so SHMÚ sa nám darí neustále napredovať

Posted by Rastislav Gaňa  |  October 2, 2019

Bezemisná výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov je závislá od vývoja počasia, rovnako ako veľká časť spotreby elektriny. Ak chceme riadiť a optimalizovať využitie elektrickej energie, musíme čo najpresnejšiepredpovedať vývoj počasia.

Čítaj viac...