Martin Solánský

D2000 v rôznych časových pásmach

Posted by Martin Solánský  |  December 10, 2019

Čas je jednou zo základných fyzikálnych veličín, pričom jednotkou času je sekunda. V D2000 však pracujeme s údajmi v reálnom čase, čím nám vznikajú menšie odvodené časové jednotky, ktoré sú ešte kratšie než sekunda - milisekundy, mikrosekundy či nanosekundy.

Čítaj viac...